Dịch vụ giao hàng
Dịch vụ giao hàng
Nhanh và hợp lý
Đổi trả hàng
Đổi trả hàng
Trong vòng 30 ngày
Chương trình sale
Chương trình sale
Nhiều chương trình
Hàng chất lượng
Hàng chất lượng
Uy tín, tin cậy
Tư vấn 24/7
Tư vấn 24/7
Phản hồi 24/7

CARD ĐIỀU KHIỂN ĐƠN MÀU

CARD HD-W03

Phạm vi điều khiển (đơn màu): 512 * 48 ,768 * 32,1280 * 16.W03 là bộ điều khiển Wi-Fi màu đơn giá rẻ, hiệu quả cao, dễ vận hành, hiển thị thông tin tố

CARD HD-W04

Phạm vi điều khiển (màu đơn) : 768 * 64, 1024 * 48, 1536 * 32 .W04 là bộ điều khiển Wi-Fi màu đơn giá rẻ, hiệu quả cao, dễ vận hành, hiển thị thông ti

CARD HD-W02

Phạm vi điều khiển (đơn màu ) : 512 * 32 , 1024 * 16 .W02 là bộ điều khiển Wi-Fi màu đơn giá rẻ, hiệu quả cao, dễ vận hành, hiển thị thông tin tốt hơn

CARD HD-W00

Phạm vi điều khiển (đơn màu): 320 * 32 ,640 * 16 .W00 là bộ điều khiển Wi-Fi màu đơn giá rẻ, hiệu quả cao, dễ vận hành, hiển thị thông tin tốt hơn, hỗ

CARD HD-E63

Hỗ trợ  8HUB12 ,  4HUB08,  cổng USBHỗ trợ đa ngôn ngữ,có tiếng Việt .Hỗ trợ 7 hiệu ứng màu sắc và 64 cấp độ Màu Xám. Hỗ trợ  Hình Ảnh Động, Nền flash

CARD HD-W60

Phạm vi kiểm soát :Màu đơn: 1024 * 32 .Màu kép: 512 * 32.W60 là thẻ điều khiển Wi-Fi, cập nhật chương trình bằng kết nối Wi-Fi, nó có cổng USB ,cũng c

Card HD-R502

Được sử dụng kèm theo dòng sản phẩm  HD-A601 / 602/603, HD-C10 / C30, HD-A30 / A30+  để mở rộng và linh hoạt hơn trong việc thiết kế màn hình led, đặc

CARD BX-5UL

Khả năng kiểm sóat:    - Đơn sắc: 512 * 16; 320 * 32 - 2 màu: 320 * 16; 160 * 32  Dung lượng lưu trữ 2MByte Giao tiếp USB để tải chương trình.  

CARD BX-5U0

Khả năng kiểm sóat:       Đơn sắc: 1024*16; 512*32; 320*48; 256*64     2 màu: 512*16; 256*32; 160*48;128*64Dung lượng lưu trữ 2MByte Giao tiếp USB để

CARD HD-W64

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (131072 điểm ảnh)  : 1024 * 256; 4096 * 64;..... - Hai màu (65536 điểm ành):  512*256; 4096*32; 2048*64; 1344*48; 1024

CARD HD-W63

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (131072 điểm ảnh)  : 1024*128; 2048*64; 3200*32,... - Hai màu (65536 điểm ành):  512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64; 8

CARD HD-S63

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (131072 điểm ảnh)  : 1024*128; 2048*64; 3200*32,... - Hai màu (65536 điểm ành):  512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64;

CARD HD-U63

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (131072 điểm ảnh)  : 1024*128; 2048*64; 3200*32,... - Hai màu (65536 điểm ành):  512*128; 2048*32; 1344*48; 1024*64;

CARD HD-W62

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (65536 điểm ảnh)  : 1024*64; 2048*32,... - Hai màu (32768 điểm ành):  512*64; 2048*16;...  - Ba màu  (Tri color)  (215

CARD HD-S62

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (65536 điểm ảnh)  : 1024*64; 2048*32,... - Hai màu (32768 điểm ành):  512*64; 2048*16;...  - Tri color  (21504 điểm ả

CARD HD-U62

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (65536 điểm ảnh)  : 1024*64; 2048*32,... - Hai màu (32768 điểm ành):  512*64; 2048*16;...  - Tri color  (21504 điểm ả

CARD HD - U6A

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (10240 điểm ảnh): 512 * 16; 320 * 32,...  - Hai màu  (5120 điểm ành): 320 * 16; 160 * 32 ,... Dung lượng lưu trữ 2MBy

CARD ĐIỀU KHIỂN W62-75

Card điều khiển W62-75 hỗ trợ thẻ điều khiển Wi-Fi ba màu, cập nhật chương trình bằng kết nối Wi-Fi, nó có cổng USB ,cũng có thể sử dụng đĩa U để cập

CARD HD-W66

Card HD-W66 là thẻ điều khiển Wi-Fi, cập nhật chương trình bằng kết nối Wi-Fi, nó có cổng USB ,cũng có thể sử dụng đĩa U để cập nhật chương trình. Chi

CARD ĐIỀU KHIỂN HD-E66

Hỗ trợ :2048*512; 4096*256;,... Hỗ trợ 256 graylevel cho hiệu ứng màu sắc tuyệt đẹp