Dịch vụ giao hàng
Dịch vụ giao hàng
Nhanh và hợp lý
Đổi trả hàng
Đổi trả hàng
Trong vòng 30 ngày
Chương trình sale
Chương trình sale
Nhiều chương trình
Hàng chất lượng
Hàng chất lượng
Uy tín, tin cậy
Tư vấn 24/7
Tư vấn 24/7
Phản hồi 24/7

CARD ĐIỀU KHIỂN ĐƠN MÀU

CARD BX-5UL

Khả năng kiểm sóat:    - Đơn sắc: 512 * 16; 320 * 32 - 2 màu: 320 * 16; 160 * 32  Dung lượng lưu trữ 2MByte Giao tiếp USB để tải chương trình.  

CARD BX-5U0

Khả năng kiểm sóat:       Đơn sắc: 1024*16; 512*32; 320*48; 256*64     2 màu: 512*16; 256*32; 160*48;128*64Dung lượng lưu trữ 2MByte Giao tiếp USB để

CARD BX-5U1

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (65536  điểm ảnh)  : 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64  - Hai màu (16384 điểm ành): 1024*16, 512*32, 320*48, 256*64Dung

CARD BX-5A4&WIFI

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (128K điểm ảnh)  : 3200*32; 2688*48; 2048*64;  1792*80; 1536*96; 1280*112,... - Hai màu (64K điểm ành): 2048*32; 1344

CARD BX-5M1

Khả năng kiểm sóat:  - Đơn sắc  (32768  điểm ảnh)  : 1024*32 672*48 512*64 2048*16 - Hai màu (16384 điểm ành): 512*32 336*48 256*64 1024*16Dung lượng