Các thiết bị điện tử muốn hoạt động cần năng lượng cung cấp chính là bộ nguồn. Bộ nguồn có tác dụng chuyển đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. Bài viết này chúng ta tìm hiểu bộ nguồn chuyển mạch nguồn 220V xuống 12V.

Có 2 kiểu thiết kế bộ nguồn có thể chuyển đổi điện áp xoay chiều truyền thống 110V hoặc 220V thành nguồn 1 chiều cung cấp cho các thành phần của một thiết bị điện tử nào đó có 5V, 12V… Đó là nguồn tuyến tính và nguồn xung.

Nguồn tuyến tính hạ áp nguồn 220V xuống 12V bằng 1 biến áp. Nguồn áp thấp này vẫn là nguồn xoay chiều, chúng được nắn bởi các diode chuyển nguồn xoay chiều thành các xung điện áp. Sau đó các tụ điện sẽ lọc, chuyển các xung áp thành điện áp gần như DC.

Nguồn DC nhận được sau tụ điện vẫn còn chút dao động nên cần 1 ổn áp, thường được thực hiện bởi 1 diode zener thường kèm theo sự giúp đỡ của 1 transistor công suất. Sau mạch này đầu ra mới thật sự trở thành 1 nguồn DC.

Nguồn tuyến tính hoạt động rất tốt đối với những ứng dụng cần nguồn công suất thấp. Còn với những nguồn công suất yêu cầu lớn hơn thì bộ nguồn tuyến tính cũng phải lớn tương đương.

Tuy nhiên, việc sản xuất một bộ nguồn tuyến tính cho thiết bị điện tử, đặc biệt là máy tính là một việc làm không nên vì nó sẽ rất to và nặng nề. Do vậy, ngày nay hầu hết người ta đã thay thế nó thành nguồn xung tần số cao.

Nguồn xung có tần số cao, điện áp đầu vào cũng được nâng lên tần số cao trước khi vào 1 biến áp, giá trị điển hình là tầm kHz. Khi tần số điện áp đầu vào nâng cao thì biến áp và tụ lọc sẽ nhỏ.

Nguồn xung là nguồn cung cấp cho PC và rất nhiều các sản phẩm điện tử khác.