DMX – 512 - Đối với lĩnh vực âm thanh biểu diễn hay truyền thông thì việc thiết kế và sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng đòi hỏi yêu cầu rất cao. Do vậy, bàn điều khiển ánh sáng DMX – 512 được xem là giải pháp tốt nhất cho các thiết bị được hoạt động hiệu quả.

Cách sử dụng DMX – 512

DMX – 512 được xem là thiết bị đơn giản và thông dụng nhất để điều khiển các loại đèn như moving light, đèn scan hay par led. Với DMX -512 có thể điều khiển được 12 đèn trong cùng 1 lúc, mỗi đèn không quá 16 địa chỉ DMX. Như vậy, tổng số địa chỉ mà nó có thể quản lý là 192 địa chỉ đầu tiên của mã DMX – 512.

Set địa chỉ cho đèn

Cố định, không được thay đổi, cách nhau 1 khoảng 16 địa chỉ. Ví dụ nếu đèn thứ  nằm ở địa chỉ số 1 thì đèn số 2 cách số 1 16 địa chỉ là 17, đèn thứ 3 là 33… cho đến đèn thứ 12 là 177.

Lập chương trình cho đèn

Nếu làm chương trình đầu tiên thì cần xóa trắng hết các chương trình có sẵn trong thiết bị. Tắt nút switch on/off, nhấn và giữ 2 nút program và bank down cùng lúc, bật switch on/off. Bao giờ đèn sáng và nháy vài lần nghĩa là bộ nhớ flash đã được xóa sạch.

Lập chương trình

Nhấn và giữ nút program trong vòng 3 giây cho đến khi đèn báo nhỏ bên cạnh chữ program trên màn hình LCD bật sáng. Nhấn bank up hoặc bank down để chọn bank mà bạn muốn lập chương trình. Đối với DMX – 512 thì bạn có thể lập được 30 bank với mỗi bank là 1 chương trình độc lập.

Lập scene

Mỗi bank có 8 scene. Có 12 nút bấm ở ô scanner, bạn có thể lựa chọn tất cả hoặc từng cái đèn. Khi đèn led bên cạnh mỗi nút bật sáng nghĩa là đèn đã được kích hoạt, sẵn sàng để điều khiển. Sau đó bạn đưa những cây đèn vào vị trí và những effect kèm theo mà bạn muốn để tạo thành 1 scene cố định.

1 bank bạn có thể lập tối đa 8 scene nhưng có thể ít hơn tùy ý. Nếu bank chỉ có 1 scene thì bank này là bank tĩnh, không thay đổi được.

Điều khiển đèn

Sau khi chọn bank, tắt blackout, bấm auto/del là nó sẽ tự động xuất ra tín hiệu DMX điều khiển đèn với chương trình chứa trong bank đã được lựa chọn. Hoặc mở từng scene thì không cần bấm auto/del mà bấm trực tiếp vào 1 – 8 scene đã lập trước đó.

Xem thêm: