Bạn có nhu cầu sử dụng nguồn 24V DC? Nguồn 24V DC đa dạng các loại về mẫu mã, giá thành và dòng điện sử dụng. Bạn muốn sử dụng nguồn 24V loại nào?

Nguồn 24V DC thông thường

Nguồn 24V 0,5A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 0,5A.

Kích thước (DxRxC): 70x38x30mm.

Nguồn 24V 1A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 1A.

Kích thước (DxRxC): 86x58x36mm.

Nguồn 24V 2A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 2A.

Kích thước (DxRxC): 110x78x38mm.

Nguồn 24V 2,5A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 2,5A.

Kích thước (DxRxC): 130x98x40mm.

Nguồn 24V 5A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 5A.

Kích thước (DxRxC): 198x98x42mm.

Nguồn 24V 10A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V AC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 10A.

Kích thước (DxRxC): 200x110x50mm.

Nguồn 24V DC có quạt

Nguồn 24V 15A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 15A.

Kích thước (DxRxC): 215x115x50mm.

Nguồn 24V 20A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 20A.

Kích thước (DxRxC): 241x125x65mm.

Nguồn 24V 30A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 30A.

Kích thước (DxRxC): 160x98x42mm.

Nguồn 24V 40A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 40A.

Kích thước (DxRxC): 250x210x67mm.

Nguồn 24V 50A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 50A.

Kích thước (DxRxC): 265x150x115mm.

Nguồn 24V 60A:

Điện áp đầu vào: 110 – 240V DC, tần số 50/60Hz.

Điện áp đầu ra: 24V DC, 60A.

Kích thước (DxRxC): 265x150x115mm.