Trên thị trường các IC ổn áp rất đa dạng với các họ chân 78xx, 79xx. Để có mức áp một chiều ổn định thì việc của chúng ta là cần tìm các IC ổn áp thích hợp. Vì mỗi ổn áp IC sẽ có một nguồn phù hợp khác nhau.

Đối với mức áp 9V thì IC ổn áp sẽ là 7809, mức áp 12V thì IC ổn áp là 7812 và như vậy nguồn 5V sẽ sử dụng mức ổn áp IC là 7805.

Sau đây là sơ đồ mạch nguồn nuôi thông dụng 5V:

Trong sơ đồ trên người ta dùng tụ hóa lớn C1 để tạo ổn áp cho nguồn DC. Đây là nguồn ổn áp thụ động, dùng IC ổn áp 7805 để có mức áp ra là nguồn 5V có sự hoạt động ổn định.

Khi dùng IC ổn áp dạng 78xx hay 79xx thì người dùng nhớ gắn thêm tụ hóa để tránh hiện tượng phát sinh dao động tự kích. Trong trường hợp mạch ổn áp IC bị dao động, mức áp DC ngả ra sẽ chập chờn lúc lên lúc xuống.
Dùng nguồn 5V cấp điện cho các mạch điện làm việc ở vùng tần số cao cần gắn thêm tụ nhỏ C3 nhằm lọc bỏ các tín hiệu tần số cao. Do cấu trúc bên trong của các tụ hóa lớn có tiềm ẩn tính ống dây, cuộn cảm nên không thể lọc tốt các dòng điện tín hiệu tần số cao nhiễm trên đường nguồn.

Đối với mạch nói trên chúng ta có thể dùng led xanh, led đỏ để làm led chỉ thị.