Nguồn Switching 12V hay còn gọi là nguồn xung 12V, là bộ nguồn có tác dụng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều bằng chế độ dao động xung tạo bằng mạch điện tử kết hợp với một biến áp xung.

Hầu hết nguồn điện ngày nay đều sử dụng dòng điện xoay chiều 220V, người ta sử dụng nguồn Switching 12V để chuyển đổi dòng điện từ 220V xoay chiều thành 12V một chiều mới có thể sử dụng được.

Nguyên lý hoạt động của các nguồn Switching phổ biến hiện nay:

  • Dùng để chuyển đổi điện áp xuống mức thấp hơn.
  • Cung cấp điện áp ra cao hơn điện áp đầu vào.
  • Điện áp ra ngược cực tính so với điện áp vào.
  • Điện áp ra nhỏ hoặc lớn hơn đầy vào và có nhiều đầu ra.

Một vài mô hình biến đổi dùng nhiều transitor được sử dụng:

  • Push – pull: Bộ biến đổi dùng 2 transitor có hiệu quả đặc biệt ở điện áp thấp.
  • Half – Brigle: Dùng 2 transitor biến đổi cho các ứng dụng off line.
  • Full – Brigle: Dùng 4 transitor có thể cho công suất đầu ra cao nhất đối với tất cả các loại nguồn kể trên.

Xem thêm: Adapter 12V 15A