Nguồn điện ảnh hưởng đến hoạt động của camera, do vậy việc lựa chọn nguồn camera thích hợp sẽ giúp camera hoạt động ổn định. Bài viết hôm nay chúng ta tìm hiểu về nguồn 12V 5A cho camera.

Camera khi sử dụng sẽ không dùng trực tiếp nguồn điện 220V mà sẽ sử dụng nguồn 12V. Do vậy camera muốn hoạt động được phải sử dụng bộ đổi nguồn 12V, vì mạng điện dân dụng nước ta chỉ sử dụng nguồn điện 220V.

Nguồn điện 12V có 2 loại: Nguồn rời và nguồn tổng. Nguồn rời bao gồm các cường độ dòng điện là 1A, 2A, 3A và 4A. Nguồn tổng bao gồm các cường độ dòng điện 5A, 10A, 15A, 20A và 30A.

Nguồn 12V 5A là nguồn tổng, nghĩa là 1 nguồn sẽ dùng cho nhiều camera. Đối với nguồn tổng này thì không có đầu nối, khi sử dụng phải mua thêm dây hoặc giắc nối nguồn, giắc cắm.

Nguồn 12V 5A có ưu điểm tiết kiệm chi phí khi chạy dây, vì 1 dây có thể chạy cho nhiều camera. Dây dễ dàng lắp đặt và chạy nhanh chóng.

Tuy nhiên nhược điểm của nguồn 12V 5A là khi nguồn hỏng thì toàn bộ hệ thống camera sẽ ngừng hoạt động. Đồng thời chi phí thay thế cao.