1. Sản phẩm được bảo hành theo thời hạn bảo hành ghi trên sản phẩm.
  2. Chúng tôi  bảo hành chỉ bao gồm bản thân sản phẩm không bảo hành sản phẩm liên quan.
  3. Chúng tôi sẽ không sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách,do côn trùng ,chuột, dán, hoặc cài đặt bị lỗi.
  4. Người mua chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí vận chuyển phát sinh.